Thursday, August 12, 2010

ВЕЛКОМЕН!


Запознајте го Цане.
Дете шо расти во свет на транзиција,соочен со секојдневието.
Единствено чаре е да побегни во својот свет.Свет на љубоф и авантури.
ВРеме е да создаде свое катче....волшебното катче на Цане.

No comments:

Post a Comment