Thursday, November 18, 2010

Епизода 16 - Еделези....


Во секого од нас има нишка на поет.....во некој нема ништо.
За појак филинг со стрипо слушајте ја ПЕСНАВА.

No comments:

Post a Comment