Thursday, October 28, 2010

ЕПИЗОДА 13 - Кој шо копа,тунел не мисли.


"....тешко оној тунел шо копа.Ќе почни да копа,кизне шо ќе нај од другатастрана."
Стара поговорка од мене (максимум 32 години)

Tuesday, October 26, 2010

ПИНАП 01 - ПРЕТОР 1984


....летен камп за пијонери-Врапчето Шарко.......1984........денот кога Цане стана самосвесен за својот огромен сексуален набој.

Sunday, October 17, 2010

ЕПИЗОДА 11 - ДИС ИС П...СПАРТА!!!!!


.....теснецо не е поќе теснец......термопилскијо де.....

Thursday, October 7, 2010